Tällainen ilmiö oli Oulujoessa voimalaitoksen padon toisella puolella. Liittyykö jotenkin juoksutukseen vai vainko tuuleen. Kun olemme huomannut samaa laajemmin Kuivasjärvellä. Ympärillä on väreitä vedessä ja keskellä järveä kolmiomaisia tyyniä alueita.

1602229.jpg